Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

//   ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ   //
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
στο Ηράκλειο Κρήτης

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία Ταγαράκης Εμμανουήλ & Υιοί ΟΕ, με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στις Κάτω Γούβες, αναλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία, μακροχρόνια εμπειρία και ειδικευμένο προσωπικό.

Ταχύτητα Επαγγελματισμός Συνέπεια

Η λειτουργία της ξεκίνησε το 1978, με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, υπό την επωνυμία Ταγαράκης Εμμανουήλ και αντικείμενο τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως: κατοικίες, ξενοδοχεία, ιδρύματα, οικισμοί, εργοστάσια κ.ά.

Το 1989, έχοντας πλέον στην ιδιοκτησία μας ένα πολυάριθμο στόλο μηχανημάτων, επεκτείναμε τις εργασίες μας και στα χωματουργικά έργα (εκσκαφές γεώδεις - ημιβραχώδεις - βραχώδεις, κατεδαφίσεις κ.ά.), καθώς και στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων, ΟΤΕ.

Στη συνέχεια, το 2009 ιδρύσαμε την εταιρεία 'Ταγαράκης Εμμανουήλ & Υιοί ΟΕ', η οποία ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (έργα οδοποιίας, υδραυλικά - αποχετευτικά, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά), καθώς και με την κατασκευή και πώληση ακινήτων με τη μέθοδο 'έξυπνων' κατοικιών με το κλειδί στο χέρι (turn-key solutions).

Σήμερα, έχοντας 44 έτη εμπειρία στις χωματουργικές εργασίες και στα οικοδομικά - τεχνικά έργα, ιδιωτικά και δημόσια, μικρά και μεγάλα, εγγυόμαστε την άψογη εκτέλεση κάθε έργου, ανεξαρτήτως του βαθμού δυσκολίας του, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουμε ταχύτητα και οικονομία στο βαθμό που απαιτείται.

 

 


Θα μας βρείτε:
Καμαριώτη 38 - Γαζί, Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 
2810761060 Κινητό: 6944354594